Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie

      Co to jest?
Zadania
Do zadań Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej należy przede wszystkim:

1) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń oraz wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych oraz podczas likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne podmioty ratownicze,

2) utrzymywanie gotowości do prowadzenia działań ratowniczych,

3) współdziałanie z innymi podmiotami ratowniczymi i służbami funkcjonującymi w rejonie działania jednostki w zakresie prowadzenia działań ratowniczych.

Szczegółowy zakres zadań Jednostki określa wewnętrzny regulamin organizacyjny.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 3017
Wprowadzony przez: Ziemkiewicz Mirosław
Data opublikowania: 2004-11-08 12:27:17
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu