Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie

      Co to jest?
Zadania

Do zadań Sekcji Kwatermistrzowsko-Technicznej należy w szczególności:

1) planowanie i realizacja inwestycji oraz remontów obiektów,

2) zapewnienie utrzymania we właściwym stanie technicznym użytkowanych obiektów i pomieszczeń,

3) planowanie potrzeb materiałowo-technicznych,

4) opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych,

5) prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej oraz w zakresie uprawnień do przejazdu raz w roku na koszt MSWiA strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej,

6) prowadzenie spraw inwentaryzacji majątku,

7) dokonywanie zakupów sprzętu, paliwa, materiałów i urządzeń niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej,

8) zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez jednostki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu oraz przygotowanie pododdziałów do działań w ramach odwodów operacyjnych,

9) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej,

10) likwidacja składników majątkowych,

11) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych pozostających w związku z zakresem działania komendy powiatowej,

12) utrzymywanie w gotowości operacyjno-technicznej pojazdów i sprzętu silnikowego,

13) prowadzenie spraw dotyczących rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów,

14) prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi i smarami,

15) prowadzenie rozliczeń i dokumentacji dotyczącej transportu samochodowego,

16) analizowanie i wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej i jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,

17) analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i kierowania działaniami ratowniczymi,

18) wykonywanie okresowych badań sprzętu pożarniczego i specjalistycznego.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 2104
Wprowadzony przez: Ziemkiewicz Mirosław
Data opublikowania: 2004-11-08 11:57:12
Obowiązuje od: 2004-11-08 11:57:12
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-04-10 08:49:38 Ireneusz Poturalski
2015-05-07 11:12:38 Ireneusz Poturalski
2015-05-07 11:10:21 Ireneusz Poturalski
2015-05-07 10:55:54 Ireneusz Poturalski