Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie

      Co to jest?
Zadania
Do zadań Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego i Służby BHP należy w szczególności:

1) analizowanie stanu bezpieczeństwa powiatu w zakresie zadań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną,

2) opracowywanie wyników czynności kontrolno-rozpoznawczych dla potrzeb analizy stanu bezpieczeństwa województwa,

3) inicjowanie działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego powiatu,

4) przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,

5) rozpoznawanie i ewidencjonowanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, w tym technicznych, chemicznych i ekologicznych,

6) ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym ,

7) opracowywanie dla potrzeb administracji publicznej opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego obiektów i terenów,

8) wstępne ustalanie nieprawidłowości, które przyczyniły się do zaniedbań, powstania pożaru, miejscowego zagrożenia oraz okoliczności jego rozprzestrzenienia się, ,

9) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,

10) uzgadnianie sposobów postępowania na wypadek zagrożenia pożarowego i innych miejscowych zagrożeń,

11) uzgadnianie sposobów połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych z komendą powiatową,

12) załatwianie spraw z zakresu postępowania administracyjnego, dotyczących nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych,

13) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,

14) realizacja zakresu działania służby BHP, określonego odrębnymi przepisami,

realizowanie zadań z zakresu okresowych i kontrolnych badań lekarskich strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej.
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 2240
Wprowadzony przez: Ziemkiewicz Mirosław
Data opublikowania: 2004-11-08 11:13:46
Obowiązuje od: 2004-11-08 11:13:46
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu