Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie

      Co to jest?
Zadania
Do zadań Wydziału Finansów należy w szczególności:

1) prowadzenie kasy, wypłata poborów, świadczeń, zasiłków i bieżących rachunków oraz sporządzanie raportów kasowych,

2) syntetyczne księgowanie dokumentów finansowych,

3) analityczne księgowanie wydatków budżetowych,

4) prowadzenie analityki – kont analitycznych wydatków,

5) prowadzenie dokumentacji zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,

6) sporządzanie listy płac ,

7) prowadzenie kart wynagrodzeń,

8) sporządzanie planów i sprawozdań finansowych,

9) prowadzenie kartotek magazynowych ilościowo-wartościowych,

10) prowadzenie ksiąg inwentarzowych,

11) prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych strażaków i pracowników cywilnych,

12) prowadzenie spraw z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych,

13) prowadzenie dokumentacji z zakresu grupowego ubezpieczenia pracowniczego.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1966
Wprowadzony przez: Ziemkiewicz Mirosław
Data opublikowania: 2004-11-08 11:06:54
Obowiązuje od: 2004-11-08 11:06:54
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu