Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie

      Co to jest?
TELEFON ALARMOWY 998

„Kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz jednostkę ochrony przeciwpożarowej bądź policję lub wójta albo sołtysa.”   Art. 9. ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
 


W przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy:
1. Zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków, osoby będące w strefie zagrożenia.
2. Wezwać straż pożarną  tel. 112 lub 998.
Telefoniczne alarmowanie straży o zdarzeniu  należy wykonać w następujący sposób:
Po wybraniu numeru alarmowego straży pożarnej 998 i zgłoszeniu się dyżurnego, spokojnie i wyraźnie należy podać:
1. Swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu.
2. Wszelkie informacje dotyczące miejsca zdarzenia  - adres, nazwę obiektu, w którym nastąpiło zdarzenie.
3. Informacje charakteryzujące zdarzenie – np. w przypadku pożaru: co się pali, na którym piętrze itp.
4. Czy jest zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, informacje o  poszkodowanych
Przyjmujący może zażądać:
1. Potwierdzenia zgłoszenia poprzez oddzwonienie.
2. Dodatkowych informacji, które w miarę możliwości należy podać.

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 2107
Wprowadzony przez: Ziemkiewicz Mirosław
Data opublikowania: 2004-11-08 10:12:11
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-09-18 12:28:22 Ireneusz Poturalski
2012-12-17 11:56:40 Ireneusz Poturalski
2004-11-08 10:17:06 Ziemkiewicz Mirosław