Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie

      Co to jest?
Status prawny jednostki

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie jest jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej, utworzoną z dniem 01 stycznia 1999 r. na mocy przepisów prawa reformujących podział administracyjny kraju, a mianowicie:

· ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym – tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1868 z późn. zmianami,

· ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną – Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zmianami,

· ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa - Dz.U. Nr 106, poz. 668 z późn. zmianami,

· oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw.

Umocowanie prawne działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie stanowi ustawa z dnia 21 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1204 z późn. zmianami) oraz Regulamin Organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie zatwierdzony przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Akty te określają m.in. definicję Państwowej Straży Pożarnej, kompetencje, a także terytorialny zasięg działania tut. Komendy.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 2579
Wprowadzony przez: Ziemkiewicz Mirosław
Data opublikowania: 2004-10-27 10:11:07
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-04-10 10:36:58 Ireneusz Poturalski
2018-04-10 09:53:58 Ireneusz Poturalski
2004-10-27 10:16:46 Ziemkiewicz Mirosław