Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie

      Co to jest?
Zadania

Do zadań Sekcji Organizacyjno-Kadrowej należy w szczególności:

1) realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej,

2) organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego,

3) opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego,

4) ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej,

5) prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów,

6) prowadzenie spraw obiegu dokumentów zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną w komendzie powiatowej,

7) organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej,

8) przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej,

9) opracowywanie propozycji zmian struktury organizacyjnej komendy powiatowej,

10) organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej,

11) realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej,

12) realizowanie zadań z zakresu ochrony danych osobowych,

13) prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego,

14) realizowanie założeń polityki kadrowo-płacowej komendanta powiatowego,

15) przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej,

16) opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej,

17) analizowanie stanu etatów przyznanych komendzie powiatowej,

18) prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej,

19) sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno-rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej,

20) planowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu służby strażaków systemu codziennego i czasu pracy pracowników cywilnych oraz nadzór nad realizacją zadań dotyczących planowania, ewidencjonowania i rozliczania czasu służby strażaków systemu zmianowego,

21)analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 397
Wprowadzony przez: Ireneusz Poturalski
Data opublikowania: 2018-04-10 12:14:25
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu