Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie
Szukaj w tym dziale:
Do zadań Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej należy przede wszystkim:

mł. bryg. mgr inż. Andrzej MYŚLIWIEC - Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

telefon: 47 7513560

mł. bryg. mgr inż. Krzysztof PAWŁOWSKI - Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

telefon: 47 7513561