Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
Do zadań Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej należy przede wszystkim:

mł. bryg. mgr inż. Andrzej MYŚLIWIEC - Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

telefon: 54 288 65 74

mł. bryg. mgr inż. Krzysztof PAWŁOWSKI - Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

telefon: 54 288 65 78