Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Z uwagi na dynamiczną sytuację związaną z zagrożeniem zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2, w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia przez kontakt bezpośredni z innymi osobami, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie zaleca, aby sprawy administracyjne w komendzie realizować za pośrednictwem środków komunikacji telefonicznej, elektronicznej lub korespondencją tradycyjną.

„Kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz jednostkę ochrony przeciwpożarowej bądź policję lub wójta albo sołtysa.”   Art. 9. ustawy o ochronie przeciwpożarowej.