Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie
Szukaj w tym dziale:

UWAGA WAŻNA INFORMACJA

W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LIPNIE NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERÓW TELEFONÓW:  

UŻYTKOWNIK NAZWISKO I IMIĘ NUMER TELEFONU  

SKKP PSP

SK PSP Lipno

47 7513500

 

SKKP PSP 1

SK PSP Lipno

47 7513501

 

SKKP PSP 2

SK PSP Lipno

47 7513502

 

SKKP PSP 3

SK PSP Lipno

47 7513503

 

Sekretariat

Cipkowska Anna

47 7513510

 

Księgowość

Zembrzuska Alina

47 7513515

 

Płace

Baranowski Rafał

47 7513516

 

Kadry

Bednarska Joanna

47 7513520

 

Technika

Aleksandrzak Jacek

47 7513531

 

Kwatermistrz

Śliwiński Paweł

47 7513530

 

Prewencja

Szajgicki Patryk

47 7513540

 
 

D-ca JRG

Myśliwiec Andrzej

47 7513560

 

Z-ca D-cy JRG

Pawłowski Krzysztof

47 7513561

 

 

Informuję, że z początkiem 2021 roku nastąpiła zmiana adresu strony internetowej i BIP Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie. Obecnie funkcjonuje pod nowym adresem:

https://www.gov.pl/web/kppsp-lipno

Jest to platforma obsługująca wszystkie jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

 

Z uwagi na dynamiczną sytuację związaną z zagrożeniem zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2, w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia przez kontakt bezpośredni z innymi osobami, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie zaleca, aby sprawy administracyjne w komendzie realizować za pośrednictwem środków komunikacji telefonicznej, elektronicznej lub korespondencją tradycyjną.

„Kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz jednostkę ochrony przeciwpożarowej bądź policję lub wójta albo sołtysa.”   Art. 9. ustawy o ochronie przeciwpożarowej.