Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej

w Lipnie

woj. kujawsko-pomorskie

SEKRETARIAT KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LIPNIE CZYNNY JEST OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 730 - 1530.

W myśl § 7 Regulaminu Organizacyjnego:

Do zadań Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej należy przede wszystkim:

Do zadań Wydziału ds. kwatermistrzowsko-technicznych i  organizacyjno-kadrowych  w zakresie spraw kwatermistrzowsko-technicznych należy w szczególności:

bryg. mgr Paweł ZNANIECKI - Naczelnik Wydziału

st. ogn. Mirosław ZIEMKIEWICZ - Starszy inspektor
Pan Jacek ALEKSANDRZAK - Inspektor w służbie cywilnej

 
1 do 10 z 29